Skip to main content

follow us

Kumpulan dan Contoh Pidato Adat Minangkabau

Kumpulan dan Contoh Pidato Adat Minangkabau

Dalam Adat Minangkabau, Dikenal berbagai macam Pidato Adat,  Pidato Adat di Minangkabau sangat banyak dan beragam. Kali ini Blogminangkabau.com akan memberikan Contoh dan kumpulan Pidato Adat Minangkabau umum. Pidato Adat Minangkabau ini salah satu contoh pidato adat Minangkabau yang biasa di bawakan dalam kegiatan adat di Minangkabau. 

Pidato adat di bawah ini adalah pidato adat umum. Di Minangkabau Pidato adat biasanya dibawakan dengan cara berbalas balasan, secara satu arah dan lain sebagainya. Pidato adat yang dibawakan secara berbalas adalah pidato adat minangkabau yang dibawakan ketika acara Batagak Panghulu dan Acara Baralek Pernikahan. Baca juga 

Baca juga : Cara mengatasi fake report DMCA

Pidato Adat di Minangkabau umumnya berbentuk pantun nasehat, petatah petitih, bidal pantun dan gurindam berbahasa Minangkabau. Pidato adat di Minangkabau di setiap daerah di Minangkabau memiliki keunikan dan bahasa tersendiri. Mereka punya tatacara dan rangkaian kata atau pantun nasehat serta petatah petitih dan pituah lokal tersendiri. 

Langsung saja disimak dan dibaca dengan baik. Contoh Pidato Adat di Minangkabau berikut ini. 

Panakiak pisau sirawik,
Ambiak ka galah batang lintabuang
Silodang jadikan nyiru
Satitiak jadikan lawik
Sakapa jadikan gunuang
Alam takambang jadi guru

Apolah nan ka jadi buah  pasambahan
Sijoroang manggali lambah, Mamakai baju biludu gandum, 
Kok tadorong kami manyambah, Sakali gawa baribu ampun,

Mintak ampun kami kapado Allah, Maaf dimintak ka nan banyak, Niniak mamak jo panghulu, 
Nan gadang basa batuah, 
Nan ketek ba pucuak sabana bulek,
Ba urek sabana tunggang, 
Babatang badahan rampak,
Badaun baujuang rantiang,
Baputiak babungo kambang, 
Babuah kato nan bana,
Dahannyo tampek bagantuang,
Daun labek tampaik balinduang,
Buliah baselo diureknyo,
Buliah basanda di batangnyo.

Sarato alim ulamo jo tuanku,
Suluah bendang adat limbago,
Kok duduak bacamin kitab,
Tagaknyo rintang jo pituah,
Nan tahu halal jo haram,
Sarato syah dengan bata,
Kok suluahnyo maso di dunia,
Bendangnyo sampai ka akhirat,
Kaundang undang ka madinah,
Kapayuang panji ka sarugo.

Baitu pulo cadiak pandai pagaran kokoh, 
Dubalang jo ampang limo, 
Jo manti pagawai adat, 
Nan mudo arih budiman.
Bundo kanduang samo di dalam, Limpapeh rumah nan gadang,
Sumarak dalam nagari hiasan dalam kampuang.

Kalilawa di pulau rimbang
Anak ruso mati tadabiah
Kok gawa minta di timbang
Kok doso ampun nan labiah

Tatkalo sumua di kali,
Tatkalo rantiang dipatah,
Iyo nagari ka dihuni,
Disinanlah datuak parpatiah nan sabatang,
Duo jo datuak katumanggungan.
Manurunkan adat jo pusako,
Dietoang koto jo nagari,
Sarato luak jo rantaunyo,
Luak tigo lareh nan duo.

Manyo lareh nan duo,
Partamo Bodi Chaniago,
Adat Datuak Parpatiah nan Sabatang,
Asa nan dari Indo Jati,
Kaduo lareh Koto Piliang, Adat dek Datuak Katumanggungan,
Inyo asanyo dari rajo, 

Manyo luak nan tigo,
Partamo luak Tanah Data, 
Nan babatu bungo satangkai,
Nan basungai bakayu tarok,
Nan bakampuang di baliak labuah,
Nan banamo dusun tuo,
Balimo kaum di sinan,
Sambilan koto di dalam,
Duo baleh koto di lua,
Batabek basawah tangah,
Sawah gadang satampang baniah.
Kaduo luak Agam,
Nan salilik gunuang barapi,
Lapeh edaran gunuang pasaman.
Katigo luak Limopuluah, 
Nan sisauak sungai rimbang,
Sampai ka sipisau-pisau anyuik, Sialang balantak basi,
Sikoh pinang tuo, 

Itulah warih nan bajawek,
Itulah tutuah nan didanga,
Kini tasabuik sabuik juo.
Ujuang labuah tanjuang sungayang,
Didalam luak jo lareh tujuah koto didalam.
Babasa baampek balai,
Badaulat nan dipatuan.
Tuan kadi di padang gantiang, Indomo di saruaso,
Makhudun di sumaniak,
Tuan gadang di batipuah,
Rajo asa di Pagaruyuang,
Itunyo urang nan mamarentah,
Dalam luak nan tigo sarato lareh nan duo, 

Elok nagari dek panghulu,
Rancak kampuang dek nan tuo,
Elok musajik dek tuangku, 
Rancak tapian dek nan mudo,
Elok rumah tanggo jo mande kanduang. 
Sapakaik lahia jo batin, 
Sesuai muluik jo hati, 

Kamanakan barajo ka mamak,
Mamak barajo ka panghulu,
Panghulu barajo ka mufakat,
Mufakat barajo kanan bana,
Bana badiri sandirinyo,
Nan manuruik alua jo patuik.

Panyangek di batang kapeh, 
Tumbuah sarumpun jo batang dadok, 
Duri nan tumbuah tiok tangkai, 
Tampuo basarang pado baniah, 
Ingek ingek nan diateh, 
Nan dibawah kok maimpok, 
Tirih kok datang dari lantai, 
Ingek samantaro balun kanai,
Malantai sabalun lapuak, 
Maminteh sabalun hanyuik, 
Kito nan bukan titah dari ateh, 
Titah mambasuik dari bumi, 
Tapi gadang karano di anjuang, 
Tinggi hanyo karano di lambuak.

Adat nan kawi di Minangkabau, 
Memegang naraco jo katian,
Iyolah panghulu panghulu di nagari,
Nan di sabuik niniak mamak,
Pamangku adat,
Sarato manti jo dubalang.

Syarak nan lazim di Minangkabau,
Nan mamegang kitabullah jo sunnah, 
Iyolah alim jo ulama,
Suluah bendang dalam nagari,
Tahu di halal jo nan haram,
Tahu di sunaik jo faradu,
Sarato sah dengan bata,
Tampek batanyo dinagari,
Panghulu nan hutang mamakaikan,
Undang nan tatap dijalankan,
Iyo di pegang pamerintah.
Tali nan tigo sapilin,
Tungku nan tigo sajarangan,
Adat nan kawi syarak nan lazim,
Undang nan balukih.

Nan mudo pambimbiang dunia, nan capek kaki ringan tangan, capek kaki indak panaruang, capek tangan indak mamacah, aso tarantang duo sudah, nan bahati suci bamungko janiah, nan tahu dimalu jo sopan, sarato raso jo pareso, ancang ancang dalam nagari.Sarato jo urang banyak, nan tidak baimbau namo sarato basabuik gala, nan dilingkuang barieh jo balabeh, didalam cupak jo gantang, dikanduang adat jo pusako. Lahia kulik manganduang isi. Lahiah manjadi buah ama, dek enggeran sako nan tatagak, Koto aman alam santoso, salamaik korong jo kampuang, nak aman anak kamanakan. Dunia buliah akhirat dapek, sinan mardeko mangkonyo panuah. curai jo paparan, bukan mahunjuak maajai. Hanyo sakadar calak calak ganti asah. Kok salah mintak dibatua kan, kok panjang mintak dikarek, senteng mintak dibilai, kok kurang mintak ditukuak. Karano ulemu di Tuhan tasimpannyo. Kito nan bukan cadiak pandai.

Demikianlah Contoh Pidato Adat Minangkabau. Sebenarnya masih banyak lagi bentuk dan contoh serta macam dari pidato Adat Minangkabau ini. Blogminangkabau.com akan segera melakukan update secara berkala tentang Pidato Adat Minangkabau. Terimakasih telah membaca dan membagikan artikel Contoh Pidato Adat Minangkabau di atas. Semoga Postingan tentang Kumpulan dan Contoh Pidato Adat Minangkabau ini bermanfaat. 

You Might Also Like:

Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar