Skip to main content

follow us

Contoh Pidato Adat Baralek Minangkabau, Pasambahan Untuak Ka Makan

Pidato Adat Baralek Minangkabau, Pasambahan Untuak Ka Makan. Pidato Adat Minangkabau, Pidato Sebelum Makan. Kalau pada postingan sebelumnya ada pidato adat dalam bahasa Minangkabau dan pidato adat ma anta marapulai. Sekarang blog Minangkabau akan jabarkan contoh pidato adat, yaitu pidato adat pasambahan ka makan. Pidato Adat Pasambahan untuak ka Makan ini termasuk dalam rangkaian pidato adat dalam ma anta marapulai. Pidato adat Pasambahan untuak ka Makan ini dibacakan secara jawab-jawaban pada acara pidato adat baralek.

Pidato Adat Baralek Pasambahan Untuak Ka Makan biasanya terjadi di rumah anak daro. Yang mana pidato adat ini dilangsungkan disaat Niniak Mamak dan Pangulu (Penghulu) ke rumah gadang. Atau ke rumah alek padusi atau alek anak daro. Pidato adat baralek Pasambahan Untuak Ka Makan dilangsungkan antara sipangka dan Mamak yang datang (Pihak Marapulai)

Berikut Contoh Umum yang dibawakan dalam Pidato Adat Baralek Pasambahan Untuak Ka Makan. Silahkan disimak hingga akhir Contoh Umum yang dibawakan dalam Pidato Adat Baralek Pasambahan Untuak Ka Makan.

Sipangkalan/Sipangka (Sutan Sati)

Manyambahkan sambahlah hambo kapado Panghulu nan gadang basa batuah, tampaik hambo mamuhunkan sambah.

Mamuhunkan salamlah hambo kapado Tuanku nan duo tigo parsilaan, sarato sialek nan pai satampuah lalu pulang sabondong suruik, tampaik hambo mamuhunkan salam.

Tidak tahatap tabilang gala, akan panghatap dan pabimbilang, nak sambahlah dimuliakan jo sambah. Bukanlah hambo maraso malampau jo malinteh, kok disilang nan bapangka karajo nan bapokok, niniak mamak pangatuo………(suku), sarato nan punyo rumah, sado nan mangundalikan pakarjaan, pai lai jo mupakaik tingga lai jo parundiangan, alah balapeh jo hati nan suci jo muluik muko nan janiah, lai dari hambo tabikno pasambahan, sambah tibo kapado Sutan Bandaro.

Adopun pasambahan nan dipuhunkan kapado Sutan Bandaro, alek disaru alah datang nan dicintopun alah tibo, janjang tatagak alah batingkek, bandua tatagun alah batapiak, lapiak takambang alah bakaduduaki, rokok bagiliang alah diisok, siriah di carano alah bakunyah…Aa tono lai nan banamo takana di hati tahelang di mato di silang nan bapangka karajo nan bapokok, niniak mamak pangatuo………(suku), sarato nan punyo rumah, sado nan mangundalikan pakarjaan.

Pandang jauah samo dilayangkan, pandang hampia samo ditukiakkan, karano hidangan alah tasaji, kok cerek alah taratua, kok buliahlah bali jo pinto kapado Panghulu nan gadang basa batuah, tuanku nan duo tigo parsilaan, sarato sialek nan pai satampuah lalu pulang sabondong suruik…jamba lah suko nak dibukak, nasi talatak nak mintak disantap, aia barisi nak mintak diminum mintak diparenai dipanghulu nan gadang basa batuah, tuanku nan duo tigo parsilaan, sarato sialek nan pai satampuah lalu pulang sabondong suruik…sabaitulah sambah dipuhunkan kapado sutan…

Sialek (Sutan Bandaro)

Dikumbalikan pasambahan kapado Sutan Sati, tapi sungguahpun kapado Sutan hambo mangumbalikan pasambahan, nak sarapaknyolah kapado silang nan bapangka karajo nan bapokok, niniak mamak pangatuo………(suku), sarato nan punyo rumah, sado nan mangundalikan pakarjaan, tampaik hambo mangumbalikan pasambahan.

Tidak tahatap tabilang gala, akan panghatap dan pabimbilang, nak sambahlah dimuliakan jo sambah. Bukanlah hambo maraso malampau jo malinteh, kok dipanghulu nan gadang basa batuah, tuanku nan duo tigo parsilaan, sarato sialek nan pai satampuah lalu pulang sabondong suruik, pai lai jo mupakaik tingga lai jo parundiangan, alah balapeh jo hati nan suci jo muluik nan janiah, lai dari hambo tabikno pasambahan untuak manjawab panitahan Sutan Sati.

Adopun nan manjadi buah panitahan Sutan Sati…alek disaru pun lah datang nan dicinto pun lah tibo, janjang tatagak alah ditingkek, bandua tatagun alah ditapiak, siriah di carano alah dikunyah…Aa tono lai nan banamo takana di hati, tahelang di mato di silang nan bapangka karajo nan bapokok, niniak mamak pangatuo………(suku), sarato nan punyo rumah, sado nan mangundalikan pakarjaan.

Pandang jauah samo dilayangkan, pandang hampia samo ditukiakkan, karano hedangan alah tasaji, kok cerek alah taratua, kok buliahlah bali jo pinto dipanghulu nan gadang basa batuah, tuanku nan duo tigo parsilaan, sarato sialek nan pai satampuah lalu pulang sabondong suruik…jamba lah suko nak dibukak, nasi talatak nak mintak disantap, aia barisi nak mintak diminum mintak diparenai dipanghulu nan gadang basa batuah, tuanku nan duo tigo parsilaan, sarato sialek nan pai satampuah lalu pulang sabondong suruik…sabaitulah sambah dipuhunkan kapado Sutan Bandaro, kan baitu bana Sutan Sati !

(iyo bana Sutan Bandaro)…

Sapanjang buah pasambahan Sutan, sungguah tapakai dalam adaik, alah talingka dipusako, bana lah tibo pado tampaikno…

Tapi sungguahpun baitu bana, bak pitua di nan tuo, elok kato jo mupakat, buruak kato dilua mupakat, kok hambo bao kato Sutan jo mupakaik, diambiak kato jo paiyoan, dijapuikkan bana nan sado itu kapado panghulu nan gadang basa batuah, tuanku nan duo tigo parsilaan, sarato sialek nan pai satampuah lalu pulang sabondong suruik, mamintak hambo dengan sambah, mananti Sutan jo panitahan, lai koh banamo dalam adat, sambah kumbali kapado Sutan Sati…

Sipangkalan (Sutan Sati)

Dikumbalikan pasambahan kapado Sutan Bandaro…

Adopun nan manjadi buah pasambahan Sutan, sapanjang buah pasambahan Sutan Sati, sungguah tapakai dalam adaik, alah talingka dipusako, bana lah tibo pado tampaikno…tapi sungguahpun baitu bana, bak pitua di nan tuo, elok kato jo mupakat, buruak kato dilua mupakat, kok hambo bao kato Sutan jo mupakaik, diambiak kato jo paiyoan, dijapuikkan bana nan sado itu, kapado panghulu nan gadang basa batuah, tuanku nan duo tigo parsilaan, sarato sialek nan pai satampuah lalu pulang sabondong suruik, mamintak hambo dengan sambah, mananti Sutan jo panitahan, lai koh banamo dalam adat, sambah kumbali kapado Sutan Sati, kan baitu bana Sutan Bandaro ? (iyo bana Sutan)…Insya Allah baolah mupakaik Sutan…

…………………………………SIALEK MUPAKAIK DISIKO

Sialek (Sutan Bandaro)

Dikumbalikan pasambahan kapado Sutan Sati…

Tapi adat daulu nan basitinah, kamudian kato nan basicapek, capek sajo pasambahan dikumbalikan kapado Sutan Sati.

Kok diateh hari nan cako, lah hambo bao kato Sutan jo mupakaik, diambiak kato jo paiyoan, dijapuikkan bana nan sado itu, kapado panghulu nan gadang basa batuah, tuanku nan duo tigo parsilaan, sarato sialek nan pai satampuah lalu pulang sabondong suruik…dapeklah kato nan saiyo, paham nan saukua, bulek nan buliah digiliangkan, pipih nan buliah dilayangkan.  Sapanjang buah parmintaan silang nan bapangka karajo nan bapokok, niniak mamak pangatuo………(suku), sarato nan punyo rumah, sado nan mangundalikan pakarjaan, sungguah tapakai dalam adaik, alah talingka dipusako, bana lah tibo pado tampaikno.  Biaso pintak buliah, biaso kandak balaku.

Tapi sungguahpun baitu bana, pandang jauah samo kito layangkan, pandang hampia samo kito tukiakkan, karano hedangan alah samo-samo tasaji, cerek alah samo-samo taratua, jangko maukua samo panjang, bungka mangati samo barek, kok buliahlah bari jo pinto, di silang nan bapangka karajo nan bapokok, niniak mamak pangatuo………(suku), sarato nan punyo rumah, sado nan mangundalikan pakarjaan…nak mintak disamoi, sabaitulah sambah dipuhunkan kapado Sutan Sati…

Sipangkalan (Sutan Sati)

Dikumbalikan pasambahan kapado Sutan Bandaro…

Kok diateh hari nan cako, lah Sutan bao kato hambo jo mupakaik, diambiak kato jo paiyoan, dijapuikkan bana nan sado itu, kapado panghulu nan gadang basa batuah, tuanku nan duo tigo parsilaan, sarato sialek nan pai satampuah lalu pulang sabondong suruik…dapeklah kato nan saiyo, paham nan saukua, jatuahlah kato kabulatan, bulek nan buliah digiliangkan, pipih nan buliah dilayangkan.  Sapanjang buah parmintaan silang nan bapangka karajo nan bapokok, niniak mamak pangatuo………(suku), sarato nan punyo rumah, sado nan mangundalikan pakarjaan, sungguah tapakai dalam adaik, alah talingka dipusako, bana lah tibo pado tampaikno.  Biaso pintak buliah, biaso kandak balaku.  Tapi sungguahpun baitu bana, pandang jauah samo kito layangkan, pandang hampia samo kito tukiakkan, karano hedangan alah samo-samo tasaji, cerek alah samo-samo taratua, adat badagang batimbalan, kalau mahuji samo merah, kok buliahlah bari jo pinto, di silang nan bapangka karajo nan bapokok, niniak mamak pangatuo………(suku), sarato nan punyo rumah, sado nan mangundalikan pakarjaan…nak mintak disamoi, sabaitulah sambah dipuhunkan kapado Sutan Sati, kan baitu bana Sutan Bandaro ? (iyo bana Sutan)…

Sapanjang buah pasambahan Sutan Bandaro, lah cupak tatagak nan baisi, ragi takambang nan batiru…tapi sungguahpun baitu bana, elok kato dipakatokan, lamak siriah legaran carano, kato surang nan dibuleki, kato basamo dimupakati, karano lai dihadapan silang nan bapangka karajo nan bapokok, niniak mamak pangatuo………(suku), sarato nan punyo rumah, sado nan mangundalikan pakarjaan, kok hambo bao kato Sutan jo mupakaik, diambiak kato jo paiyoan, dijapuikkan bana nan sado itu, mamintak hambo dengan sambah, mananti Sutan jo panitahan, lai koh banamo dalam adat, sambah kumbali pado Sutan Bandaro…

Sialek (Sutan Bandaro)

Dikumbalikan pasambahan kapado Sutan Sati…

Adopun nan manjadi buah pasambahan Sutan Sati, sapanjang buah pasambahan Sutan Bandaro, lah cupak tatagak nan baisi, ragi takambang nan batiru…tapi sungguahpun baitu bana, elok kato dipakatokan, lamak siriah legaran carano, kato surang nan dibuleki, kato basamo dimupakati, karano lai dihadapan silang nan bapangka karajo nan bapokok, niniak mamak pangatuo………(suku), sarato nan punyo rumah, sado nan mangundalikan pakarjaan, kok hambo bao kato Sutan jo mupakaik, diambiak kato jo paiyoan, dijapuikkan bana nan sado itu, mamintak hambo dengan sambah, mananti Sutan jo panitahan, lai koh banamo dalam adat, sambah kumbali pado Sutan Bandaro, kan baitu bana Sutan Sati ? (iyo bana Sutan)…Insya Allah baolah jo mupakaik Sutan !!

………………………SIPANGKALAN MUPAKAIK DISIKO

Sipangkalan (Sutan Sati)

Dikumbalikan pasambahan kapado Sutan Bandaro…

Tapi adat daulu nan baistinah, kamudian kato nan basicapek, capek sajo pasambahan dikumbalikan kapado Sutan.

Kok diateh hari nan cako, lah hambo bao kato Sutan jo mupakaik, diambiak kato jo paiyoan, dijapuikkan bana nan sado itu, kapado silang nan bapangka karajo nan bapokok, niniak mamak pangatuo………(suku), sarato nan punyo rumah, sado nan mangundalikan pakarjaan…dapeklah kato nan saiyo, paham nan saukua, ilia alah samuaro, mudiak alah saulakan.  Sapanjang buah parmintaan panghulu nan gadang basa batuah, tuanku nan duo tigo parsilaan, sarato sialek nan pai satampuah lalu pulang sabondong suruik… alah cupak tatagak nan baisi, ragi takambang nan batiru, pintak biaso buliah, kandak biaso balaku.  Insya Allah basamoi pulo lah disilang nan bapangka karajo nan bapokok, niniak mamak pangatuo………(suku), sarato nan punyo rumah, sado nan mangundalikan pakarjaan, sabaitulah sambah dikumbalikan kapado Sutan Bandaro.

Sialek (Sutan Bandaro)

Dikumbalikan pasambahan kapado Sutan Sati…

Kok diateh hari nan cako, alah Sutan bao kato hambo jo mupakaik, diambiak kato jo paiyoan, dijapuikkan bana nan sado itu, kapado silang nan bapangka karajo nan bapokok, niniak mamak pangatuo………(suku), sarato nan punyo rumah, sado nan mangundalikan pakarjaan…dapeklah kato nan saiyo, paham nan saukua, ilia alah samuaro, mudiak alah saulakan.  Sapanjang buah parmintaan panghulu nan gadang basa batuah, tuanku nan duo tigo parsilaan, sarato sialek nan pai satampuah lalu pulang sabondong suruik… alah cupak tatagak nan baisi, ragi takambang nan batiru, pintak biaso buliah, kandak biaso balaku.  Insya Allah basamoi lah pulo disilang nan bapangka karajo nan bapokok, niniak mamak pangatuo………(suku), sarato nan punyo rumah, sado nan mangundalikan pakarjaan, sabaitulah sambah dikumbalikan kapado Sutan Bandaro, kan baitu bana Sutan Sati ? (iyo bana Sutan)…Insya Allah kok pintak alah samo-samo buliah, kandak alah samo-samo balaku, sananglah hati kami Sutan Sati…

Demikianlah Contoh Pidato Adat Baralek Minangkabau, Pasambahan Untuak Ka Makan. Pidato Adat Baralek Minangkabau, Pasambahan Untuak Ka Makan di atas bisa di sesuaikan menurut nama datuak dan sebutan di tempat dunsanak masing-masing. Contoh Pidato Adat Baralek Minangkabau, Pasambahan Untuak Ka Makan di atas dapat disempurnakan menurut arif dan kebijakan lokal masing-masing agar selaras dan sesuai. Terimakasih telah membaca Contoh Pidato Adat Baralek Minangkabau, Pasambahan Untuak Ka Makan. Semoga postingan kali ini bermanfaat. Assalamualaikum

You Might Also Like:

Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar